ประกาศประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของกองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง

2021-07-09T10:04:13+07:00

ประกาศประชาสัมพันธ์ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของกองสวัสดิการสังคม สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง2021-07-09T10:04:13+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01205)บ้านหนองพลวงใหญ่-บ้านหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-08T16:16:03+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.01205)บ้านหนองพลวงใหญ่-บ้านหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา2021-07-08T16:16:03+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 ตำบลสำนักตะคร้อ เชื่อม บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ 19 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

2021-07-08T16:31:33+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านทำนบเทวดา หมู่ที่ 5 ตำบลสำนักตะคร้อ เชื่อม บ้านเทพประทานพร หมู่ที่ 19 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา2021-07-08T16:31:33+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการถนน อบจ.นม.22302 บ้านซับตะคร้อ-บ้านหัวทำนบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2021-07-08T16:12:51+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการถนน อบจ.นม.22302 บ้านซับตะคร้อ-บ้านหัวทำนบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์2021-07-08T16:12:51+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำครูอาคาร 4 (แบบ 424ล พิเศษ) โรงเรียนประทาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-09T09:08:20+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องน้ำครูอาคาร 4 (แบบ 424ล พิเศษ) โรงเรียนประทาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-09T09:08:20+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุบำรุงรักษาทางประเภทหินต่างๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-09T09:05:32+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุบำรุงรักษาทางประเภทหินต่างๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-09T09:05:32+07:00

อบจ_นครราชสีมา เร่งออกนิเทศและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปี 2564 พร้อมพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัด

2021-07-09T13:44:52+07:00

        ช่วงบ่ายวันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายวสวรรธน์ พวงพรศรี เลขานายก อบจ.นครราช พร้อมด้วย#นางนงนุช กาหลง

อบจ_นครราชสีมา เร่งออกนิเทศและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปี 2564 พร้อมพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียนในสังกัด2021-07-09T13:44:52+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่าง บ้านหินโคน หมู่ 3 ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ถึงบ้านหินโคน หมู่ที่ 14 ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

2021-07-08T16:25:14+07:00

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่าง บ้านหินโคน หมู่ 3 ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ถึงบ้านหินโคน หมู่ที่ 14 ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์2021-07-08T16:25:14+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-09T09:00:53+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้าและดูแลบำรุงรักษาพื้นที่บริเวณสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-09T09:00:53+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการทาสีอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก โรงเรียนโตนดพิทยาคม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-09T08:58:12+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการทาสีอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ ก โรงเรียนโตนดพิทยาคม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-09T08:58:12+07:00
Go to Top