วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ อำเภอพิมาย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ร่วมพิธีมอบที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบหลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 14 หลัง พร้อมมอบเครื่องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 213 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่กักตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่ ต.นิคมสร้างตนเอง, ต.ในเมือง, ต.หนองระเวียง, ต.ธารระรอด และต.รังกาใหญ่ พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, นายวสวรรธน์ พวงพรศรี เลขานายกฯ, นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย, นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ. เขต 1 อ.พิมาย, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ. เขต 2 อ.พิมาย และนายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการฯ โดยมี ผู้นำท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้าน เป็นผู้รับมอบสิ่งของฯ