วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกระทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 โดยมี นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จากนั้น ประธานอ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา