วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยหน่วยแพทย์อาสาฯ ได้ร่วมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป