วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกองสวัสดิการ​สังคม โดยมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส โดยมี นายอุดม ไพรงาม และครอบครัว เป็นผู้รับมอบ​ พร้อมด้วย นายวิกิจชัย แซ่เจีย ผู้จัดการเขตนครราชสีมา, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, นางสาวรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, ข้าราชการและผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
          จากนั้น คณะผู้บริหาร อบจ.นม. และคณะ เดินทางไปยัง ต.กุดจิก อ.สูงเนิน เพื่อมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส โดยมี นางลออ ถ่ายสูงเนิน เป็นผู้รับมอบ