วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุรนารี A โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งฝ่ายสภาฯ นำโดย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา พร้อมด้วยรองประธานสภา, เลขานุการสภา และ สมาชิกสภา ทางด้านฝ่ายบริหาร นำโดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
        ในช่วงท้ายของการประชุมสภา นายก อบจ.ได้มอบของที่ระลึกให้กับ นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัด อบจ.นครราชสีมา