วันนี้ (14 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นม. มอบหมายให้ นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ.นม. นายอาคม หาญสงคราม ที่ปรึกษานายก อบจ.นม. (ด้านการศึกษา) และนายธนากร ประพฤทธิพงษ์ ที่ปรึกษารองนายก อบจ.นม. (ด้านการศึกษา) ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนโตนดพิทยาคม ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา พร้อมคณะจากสำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักช่าง และศูนย์ประสานงานประจำ อ.โนนสูง อบจ.นม. โดยมี นายชัยวิรัตน์ ศุภผล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโตนดพิทยาคม พร้อมด้วย นายสถาพร โชติกลาง ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1 และคณะครูให้การต้อนรับโดยพาเยี่ยมชมจุดต่างๆพร้อมกับรายงานถึงสภาพปัญหาให้กับทางคณะผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อนำไปหาแนวทางพัฒนาช่วยเหลือต่อไป
         โดยครั้งนี้ นายนรเสฎฐ์ และคณะผู้ตรวจเยี่ยม ได้กล่าวชื่นชมการบริหารจัดการของโรงเรียนโตนดพิทยาคม และโรงเรียนนี้ยังเป็นศูนย์กีฬาประเภทกรีฑา และในอนาคตจะสร้างแหล่งเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ สนามมาตรฐานพร้อมลู่วิ่ง ด้วยงบประมาณ 25 ล้านบาทอีกด้วย