วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่บริเวณถนนสายบ้านตะเคียนใหญ่ ต.ตะเคียน – บ้านปราสาท ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสพัสติกคอนกรีต ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีการเสนอโครงการ มีการทำประชาคมด้านผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ โดยการประสานความร่วมมือจาก นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด, นายเจษฎา พิทยาภรณ์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทดเขต 1, นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ.อ.ด่านขุนทด เขต 2 และ นายประพันธ์ เชาวน์ดี นายก อบต.หินดาด และส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง