วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยัง อ.เสิงสาง จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
จุดที่ 1 ณ วัดหลวงปู่สอน อ.เสิงสาง
นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานที่กักตัว เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อรักษาที่ รพ. แล้วอาการดีขึ้น (ประเภทสีเขียว) จำนวน 45 เตียง โดยแบ่งเป็นชาย 24 เตียง หญิง 21 เตียง พร้อมด้วย นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง, นายยงยุทธ ยิ้มกะโทก สาธารณสุข อ.เสิงสาง, นาย วิทยา สง่ากลาง ผู้ช่วยสาธารณสุข อ.เสิงสาง และผู้นำท้องถิ่น
จุดที่ 2 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเสิงสาง
คณะผู้บริหาร อบจ.นครราชสีมา พบปะและให้กำลังใจ พร้อมมอบแอลกอฮอล์สเปรย์ กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้ที่กักตัวจากโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อที่รอเข้ารับการรักษาจากรพ. จำนวน 32 เตียง
จุดที่ 3 ณ สถานที่กักกันตัวเทศบาลตำบลเสิงสาง
นายก อบจ.นครราชสีมา ได้พบปะและให้กำลังใจ พร้อมมอบแอลกอฮอล์สเปรย์ เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์โควิด-19 โดยมีเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกฯ, นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง, นายยงยุทธ ยิ้มกะโทก สาธารณสุข อ.เสิงสาง และผู้นำท้องถิ่น
จุดที่ 4 ณ สถานกักกันตัวระดับตำบล ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง
นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยสถานที่กักกันตัวผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง รอผลยืนยัน จำนวน 40 เตียง พร้อมทั้งให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยมี นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกฯ, นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง และเจ้าหน้าที่ร่วมครั้งนี้