วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, นายวิสูตร เจริญสันธิ์ ส.อบจ.อ.จักราช, ข้าราชการ, ฝ่ายศูนย์ประสานงานฯ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจสภาพถนนในเขตพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนเส้นดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน