วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ณ อบต.โนนสมบูรณ์ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบ “ถุงน้ำใจองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา” เพื่อบรรเทาความช่วยเหลือผู้ที่กักตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมี นายทินกร อาจหาญ นายก อบต.โนนสมบูรณ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายพรชัย อำนวยทรัพย์ ส.ส.เขต 10 จ.นครราชสีมา, นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง, ข้าราชการ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมมอบถุงน้ำใจในครั้งนี้