วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ที่ กลุ่มสมุนไพรชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองปลากั้ง ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกฯ, นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.วังน้ำเขียว, นายยงยุทธ ศิริชัยคีรีโกศล นายกเทศมนตรีศาลเจ้าพ่อ ลงพื้นที่ร่วมส่งเสริมสินค้ากลุ่มสมุนไพรของพี่น้องเกษตรกร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยมี นายสมศักดิ์ มากด่านกลาง ผู้แทนกลุ่มสมุนไพรฯ เปิดบ้านให้การต้อนรับ