วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่โรงกีฬาอเนกประสงค์ค่ายสุรนารี และ บริเวณที่พักกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบให้ นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นม. ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้แทนจาก มทบ.21 ทภ.2, รพ.ค่ายสุรนารี, กรมควบคุมโรค และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบพื้นที่ ปรับปรุง เพื่อเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครราชสีมาแห่งใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด – 19 ที่อยู่ระหว่างกักตัวเพื่อรอเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลตามภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดย อบจ.นครราชสีมา จะดำเนินการในส่วนของการปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่นเดียวกับที่ได้ดำเนินการมาแล้วในโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
           อย่างไรก็ตาม ในขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างหนักโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทำให้จังหวัดนครราชสีมา รวมถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ได้กลับมารักษาตัวที่ยังโรงพยาบาลบ้านเกิด แต่เนื่องจากโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจากทั้งผู้ที่ในจังหวัดและที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม ทาง ศบค.จ.นครราชสีมา จึงเล็งเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีกแห่ง คือที่ ค่ายสุรนารี เป็นสถานที่กักตัวเพื่อผู้ป่วยที่รอเตียงจากทางโรงพยาบาลของรัฐ และรับการรักษาทางการแพทย์ต่อไป