วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ.นครราชสีมา. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดฯ,หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ในครั้งนี้