วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ อำเภอขามสะแกแสง ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม. พร้อมด้วยผู้ติดตามร่วมกับ นายชวาล พัฒนกำชัย ส.อบจ.เขตอำเภอขามสะแกแสง นายอภิชาต น้อยแสง นายช่างโยธาอาวุโส นายกวินสิทธิ์ เสตารัตนพันธ์ นายช่างโยธาชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ อบจ.นครราชสีมา ประจำอำเภอขามสะแกแสง ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจดูโครงการก่อสร้างถนนที่ดำเนินการเเล้วเสร็จตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในเขตพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง จำนวนรวม 13 โครงการ งบประมาณกว่า 17 ล้านบาท ซึ่งช่วยให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ในการสัญจรไปมา และขนย้ายพืชผลทางการเกษตร ได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน