วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ณ อำเภอครบุรี นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้
จุดที่1 วัดป่าศิริมงคล ต.แชะ อ.ครบุรี
          นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น พร้อมด้วย นายสุชชัพ ชีระชลสุข ส.อบจ.เขต2 อ.ครบุรี, นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่สถานการณ์โควิด-19
จุดที่2 วัดแชะ ต.แชะ อ.ครบุรี
          จากนั้น คณะผู้บริหาร อบจ.นครรราชสีมา ได้ตรวจดูความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ เพื่อรองรับผู้ที่กักตัวจากโรงพยาบาล (CI) พร้อมด้วย นางสาวจารุภา กำเนิดพันธุ์ นายก อบต.แชะ, นายกมล อัครเมธีกุล นายกเทศมนตรีตำบลแชะ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยดังกล่าว