ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการทาสีรั้วด้านหน้าโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-30T12:00:15+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการทาสีรั้วด้านหน้าโรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-30T12:00:15+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง โรงเรียนพระทองคำวิทยา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-30T11:29:15+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง โรงเรียนพระทองคำวิทยา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-30T11:29:15+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อาคารเรียนหลังที่ ๒ แบบ ๒๑๖ ล) โรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-30T11:19:18+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (อาคารเรียนหลังที่ ๒ แบบ ๒๑๖ ล) โรงเรียนสีคิ้ว สวัสดิ์ผดุงวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-30T11:19:18+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ๑๐๖ต (อาคารเรียน) โรงเรียนพระทองคำวิทยา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-30T11:16:58+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ๑๐๖ต (อาคารเรียน) โรงเรียนพระทองคำวิทยา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-30T11:16:58+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำครู อาคารเรียน ก โรงเรียนสองครพิทยาคม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-30T11:15:10+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำครู อาคารเรียน ก โรงเรียนสองครพิทยาคม อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-30T11:15:10+07:00

“นายกหน่อย” ส่งทีมงานลงพื้นเพื่อตรวจโครงการก่อสร้างถนน เขตพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง ปีงบประมาณ 2562-2563

2021-08-03T11:32:10+07:00

        วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ อำเภอขามสะแกแสง ดร.ยลดา

“นายกหน่อย” ส่งทีมงานลงพื้นเพื่อตรวจโครงการก่อสร้างถนน เขตพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง ปีงบประมาณ 2562-25632021-08-03T11:32:10+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic concrete บริเวณเส้นบ้านบันไดม้า หมู่ที่ ๔ ตำบลปากช่อง เชื่อม บ้านปางแจ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวันครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-30T10:15:24+07:00

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic concrete บริเวณเส้นบ้านบันไดม้า หมู่ที่ ๔ ตำบลปากช่อง เชื่อม บ้านปางแจ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวันครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-30T10:15:24+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2021-07-30T10:07:16+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสองครพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2021-07-30T10:07:16+07:00

อบจ.โคราช คัดเลือกผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)โครงการ “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน”

2021-08-03T11:15:47+07:00

          วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง

อบจ.โคราช คัดเลือกผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)โครงการ “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน”2021-08-03T11:15:47+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมบำรุงทางของ อบจ.ถนนถ่ายโอน (ทางหลวงท้องถิ่น) (อบจ.นม.๒๓๑๐๑) บ้านศูนย์กลาง-บ้านโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-07-29T15:04:38+07:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมบำรุงทางของ อบจ.ถนนถ่ายโอน (ทางหลวงท้องถิ่น) (อบจ.นม.๒๓๑๐๑) บ้านศูนย์กลาง-บ้านโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2021-07-29T15:04:38+07:00
Go to Top