วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ณ อำเภอหนองบุญมาก นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดังนี้
จุดที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก
         นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 พร้อมด้วย นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก, นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง, นายสันติพงษ์ เบามะเริง ปลัด ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บ้านใหม่, นายกิตติ เอ้กระโทก สาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก, นายขุนแผน รุ่งไธสง กำนัน ต.บ้านใหม่ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฯ
จุดที่ 2 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบุญมาก
         จากนั้น คณะผู้บริหาร อบจ.นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยของอาคารศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อ (CI) พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้ที่กักตัวจากโควิด-19
จุดที่ 3 ณ เทศบาลตําบลหนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก
         ผู้บริหาร อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยของสถานที่กักกัน (Local Quarantine) พร้อมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยมี นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้