วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระทศพลญาณประทานบารมีพระพุทธรูปองค์ประธานในพระวิหารหลวง เพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายก อบจ.นครราชสีมา ได้เป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ตามกำหนดการพิธี ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา