วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่อาคารโรงยิมเนเซียม สนามกีฬาค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานเปิดพื้นที่ Community Isolation และโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม
ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. ได้สั่งการให้ สำนักช่างส่งเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการ ในส่วนของการปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่นเดียวกับที่ได้ดำเนินการมาแล้วในโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กระทั่งบริเวณดังกล่าวมีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยโควิด – 19 ที่อยู่ระหว่างกักตัวเพื่อรอเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลตามภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา