นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายอภิชา  เลิศพชรกมล ส.ส.เขต 9 นครราชสีมา, นายไพศาล  สมุทรเผาจินดา รองปลัด อบจ.นม., นายซ้าย  ผลกระโทก ส.อบจ.อ.โชคชัยและ นายจิรยุทธ  อาสาเสน เลขานุการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เพื่อพบปะและให้กำลังใจ โดยได้มอบแอลกอฮอล์เจลให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้กักตัวจากโควิด-19 ทั้ง 12 จุด ในอำเภอโชคชัย
จุดที่1 ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระจาย
จุดที่2 สถานที่กักตัว (Local Quarantine) หมู่ที่ 4 บ้านละลมใหม่
จุดที่3 บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 7 ตำบลท่าอ่าง
จุดที่4 ศูนย์พักคอยส่งต่อ (CI) วัดเสาเดียว
จุดที่5 ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 13 บ้านท่าตะเคียน
จุดที่6 ศูนย์พักคอยส่งต่อ (CI) ศูนย์อนามัยคลองกลาง
จุดที่7 ศูนย์พักคอยส่งต่อ (CI) โรงพยาบาลโชคชัย
จุดที่8 สถานที่กักตัวในพื้นที่ (Local Quarantine)
วัดศรีพุทธาราม(วัดใน)
จุดที่9 ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 1 วัดท่าลาดขาว
จุดที่10 ศูนย์พักคอยส่งต่อ (CI) แหล่งท่องเที่ยวบึงพระ
จุดที่11 สถานที่กักตัวในพื้นที่ (Local Quarantine) กศน.ทุ่งอรุณ
จุดที่12 สถานที่กักตัวในพื้นที่ (Local Quarantine) รร.บ้านดอนเกตุ ต.ทุ่งอรุณ
“เราจะผ่านวิกฤตโควิด – 19 ไปด้วยกัน”