วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ วัดพระธรรมวรนายกป่าโพธิ์ อ.วังน้ำเขียว นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ร่วมโครงการปลูกป่าต้นโพธิ์ 9,999 ต้น “วันแม่แห่งชาติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา, นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอวังน้ำเขียว, นายพรชัย อำนวยทรัพย์ ส.ส.เขต 10 จ.นครราชสีมา, นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.อ.วังน้ำเขียว, นายยงยุทธ ศิริชัยคีรีโกศล นายกเทศมนตรีตำบลศาลเจ้าพ่อ และข้าราชการ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าต้นโพธิ์ฯ ในครั้งนี้