วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (วัดม่วง) #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้พบปะและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 พร้อมด้วย นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นครราชสีมา, นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัด อบจ.นครราชสีมา, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้กำลังใจผู้สูงอายุ โดยมี นพ.ภรัญวิทย์ อนันต์ดิลกฤทธิ์ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 9, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างเมตตาธรรม ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุ