วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา นำคุณย่า คุณตา คุณยาย ที่พักอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ โพธิ์กลาง เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายกฯ, นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัดฯ, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม , นายเตชิด กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข , คณะแพทย์ , พยาบาล , และทีมบุคลากร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ นำวัคซีนมาบริการฉีดให้ ณ สถานสงเคราะห์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ให้แก่ คนชรา และบ้านผู้สูงอายุของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ที่ต้องการให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับวัคซีนโควิดอย่างครอบคลุม ในขณะที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ขยับเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม ยิ่งต้องระดมฉีดให้ได้ 70% ของจำนวนประชากร
“เราจะผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน”