วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน และเป็นกำลังใจ โดยได้มอบถุงน้ำใจพร้อมแอลกอฮอล์เจล ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้กักตัวจากโควิด-19 โดยมี นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.เขต 9 นครราชสีมา, นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก และนายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อ.โชคชัย จำนวน 11 จุด อำเภอหนองบุญมาก ได้แก่
จุดที่ 1 หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบุนนาก นำโดย นายทองพูน บุญตาม นายก อบต. หนองบุนนาก, กำนันสมบัติ ธีระธนตระกูล, พ.ต.อ.ธนภัทร เพชรอรุณ ผกก.สภ.หนองบุญมาก
จุดที่ 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองบุญนาก นำโดย นางสุทิน ขอบังกลาง ผู้ใหญ่บ้านหนองไทร
จุดที่ 3 สถานที่กักกัน (LQ) วัดใหม่ศรีสุขราษฏร์บำรุง หมู่ที่ 8 นำโดย นายวรณ เงินรวง กำนันตำบลหนองตะไก้
จุดที่ 4 สถานที่กักกัน (LQ) เทศบาลตําบลหนองหัวแรต โดยมี นายวัฒนากร ฝอดสูงเนิน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวแรต
จุดที่ 5 ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหัวแรต โดยมี นายจำลอง เมี้ยนมิตร กำนันตำบลหนองหัวแรต, นายเทอดศักดิ์ จีนดอน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
จุดที่ 6 สถานที่กักกัน (LQ) วัดหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้ไผ่ นำโดย นายจิระเดช ธาดากาญจน์กิจ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมทอง และนายอานนท์ หาญสูงเนิน นายก อบต.หนองไม้ไผ่
จุดที่ 7 สถานที่กักกัน (LQ) วัดหนองหัวแรต ตำบลแหลมทอง นำโดย นายจิระเดช ธาดากาญกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมทอง และนายวิเชียร แป้นปลัด ผู้ช่วยสาธารณสุข อ.หนองบุญมาก
จุดที่ 8 สถานที่กักกัน (LQ) องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 9 นำโดย นางบุญเพ็ญ สิงห์โรจนนนท์ ผอ.รพ.สต.ลุงเขว้า
จุดที่ 9 สถานที่กักตัว (LQ) ศาลาหมู่ที่ 14 ตำบลสารภี นำโดย นายสุพิน ตึกกระโทก กำนันตำบลสารภี และผู้นำท้องถิ่น
จุดที่ 10 สถานที่กักกันตัว (LQ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 7 นำโดย นายขุนแผน รุ่งไธสง กำนันตำบลบ้านใหม่ และนางรำไพ บุญอยู่ ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่
จุดที่ 11 ศาลาหมู่ที่ 3, หมู่ที่1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 8 ตำบลไทยเจริญ นำโดย นายสุย ศิริวังทอง นายกอบต. ไทยเจริญ และนางปราณี มวยดี ผอ.รพ สต.ซับตะคร้อ