วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบนโยบายและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมี นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส. เขต 9 จ.นครราชสีมา, นายพรชัย อำนวยทรัพย์ ส.ส.เขต 10 จ.นครราชสีมา, นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ส.ส.เขต 13 จ.นครราชสีมา, นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.นครราชสีมา, นายชรินทร์ ทองสุข รอง ผวจ.นครราชสีมา, นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายกฯ, นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกฯ, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษาฯ, นายณัฎฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย เลขานุการสภา อบจ.นม., นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ ส.อบจ.เขต 4 อ.ปากช่อง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับในครั้งนี้