นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ 9 จุด เขตอำเภอเสิงสาง เพื่อเป็นกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่และผู้กักตัวจากโควิด-19 โดยมีนายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง, นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล กำนันต.กุดโบสถ์ รวมไปด้วยทั้ง 9 จุด ได้แก่
#จุดที่1 สถานที่กักตัว (LQ) ที่ วัดสระตะเคียนธรรมารามม ต.สระตะเคียน นำโดยนายชนลิดก นินทราช นายกอบต.สระตะเคียน พร้อมผู้นำท้องถิ่น
#จุดที่2 สถานที่กักตัว (LQ) ที่ วัดสระตะเคียน ต.สระตะเคียน โดยมีผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ อสม.
#จุดที่3 สถานที่กักตัว (LQ) ที่ รร.บ้านราษฎร์พัฒนา ต.บ้านราษฎร์ นำโดยนายประกิจ นามอนุ นายก อบต.บ้านราษฎร์, นายสมัย เพิ่งลาภ ปลัด อบต.บ้านราษฎร์
#จุดที่4 สถานที่กักตัว (LQ) ที่ รร.บ้านลำไซกง ต.บ้านราษฎร์ นำโดยผู้นำท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ อสม.
#จุดที่5 สถานที่กักตัว (LQ) ที่ รร. ตะแบกวิทยา ต.บ้านราษฎร์ นำโดยนายสุบิน แผงดัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม.
#จุดที่6 สถานที่กักตัว(LQ) ที่ วัดกุดโบสถ์ ต.กุดโบสถ์ นำโดยนายวิวัฒน์ ไล่กระโทก นายก อบต.กุดโบสถ์ และนางสาววิไล แคเขว้า ปลัด อบต.กุดโบสถ์
#จุดที่7 สถานที่กักตัว (LQ) ที่ รร.กุดโบสถ์ ต.กุดโบสถ์ นำโดยนายดำรง ต้นกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม.
#จุดที่8 สถานที่กักตัว (LQ) ที่ รร.หนองสนวน นำโดยผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ อสม.
#จุดที่9 สถานที่กักตัว (LQ) ที่ รร.สมบัติเจริญ ต.กุดโบสถ์ นำโดย นายสมศักดิ์ ป้องกันจมิตร ผญ.หมู่6 และสมศักดิ์ ภูวนาถ ผอ.รพ.สต.สมบัติเจริญ
“เราจะสู้โควิด – 19 ไปด้วยกัน”