วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา เดินทางไปให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) เข็มที่ 1
       เวลา 9.00 น. ณ โรงพยาบาลโนนสูง โดยมี สจ.สถาพร โชติกลาง ส.อบจ.อ.โนนสูงเขต1และ นายแพทย์อนุพงศ์ ชาวคอนไชย ผอ.รพ.โนนสูง ร่วมให้การต้อนรับ
       เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลคง โดยมี นายนพวิทย์ ควรขุนทด ส.อบจ.อ.คง และ นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง ร่วมให้การต้อนรับ
       เวลา 11.00 น. ณ โรงพยาบาลประทาย โดยมี นายราเมศ เรืองธนานุรักษษ์ ส.อบจ.อ.ประทาย และ นายณัฐวุฒิ วิกรมไกรกิตต์ ปลัดอำเภอประทาย ร่วมให้การต้อนรับ
       สำหรับวัคซีนซีโนฟาร์มที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดซื้อจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นั้น ได้ส่งต่อให้กับทางสำนักงานสาสุขจังหวัด ดำเนินการกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยกระจายฉีดตาม โรงพยาบาล ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อำเภอที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้