วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบจ.นครราชสีมา นายอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอพระทองคำ อำเภอด่านขุนทด อำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน อำเภอปากช่อง ร่วมสังเกตการณ์ และให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงพี่น้องประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่ม ที่รับเข้าการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม โดยการบริหารจัดการทางด้านอำนวยความสะดวก และการจัดคิว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย