วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นม. พร้อมด้วย#นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์ ส.อบจ.นม.เขตอำเภอบัวใหญ่,นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ ประจำอำเภอบัวใหญ่ นายกอปท.ในเขตพื้นที่ และผู้นำท้องที่ ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน ตำบลเสมาใหญ่ เทศบาลเมืองบัวใหญ่ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ เทศบาลตำบาลหนองบัวสะอาด ตำบลห้วยยาง ตำบลบัวใหญ่ และตำบลกุดจอก รวม 8 ราย

การดูแลปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นอีกหนึ่งภารกิจ ที่ อบจ.โคราช ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวโคราช