วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา เดินทางไปให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ณ โรงพยาบาลโนนไทย โดยมี นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.โนนไทย นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ ร่วมลงพื้นที่ด้วย