วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เดินทางไปยังจุดฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และมอบอาหารกล่อง โดยจุดแรกที่โรงพยาบาลหนองบุญมาก จุดที่ 2 โรงพยาบาลครบุรี จุดที่ 3โรงพยาบาลปักธงชัย จุดที่ สี่ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา และจุดที่ 5 ห้องโคราชฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยมี นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นาย วุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ. พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ., หัวหน้าศูนย์ประสานงานประจำอำเภอ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำอำเภอ ได้ให้ข้อมูลสำหรับการให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับวัคซีนด้วย
        ทั้งนี้ในการเดินทางไปแต่ละจุดที่จัดให้มีการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการจัดระบบในการรอรับการฉีดวัคซีน มีการจัดคิวที่เป็นระบบ ระเบียบ อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ภายใต้มาตรการการตรวจคัดกรองของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด