วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลเสิงสาง นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของและแอลกอฮอล์เจลให้กับผู้รับการฉีดวัคซีน เจ้าหน้าที่บุคลากรการแพทย์ โดยมี นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข, นายชนลิดก นินทราช นายก อบต.สระตะเคียน, นายยงยุทธ ยิ้มกระโทก สาธารณสุข อ.เสิงสาง, นายวิทยา สง่ากลาง ผู้ช่วยสาธารณสุข อ.เสิงสาง, นางณัฐนันท์ ทองโปร่ง วัฒนธรรม อ.เสิงสาง, นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล กำนัน ต.กุดโบสถ์, นพ.ชาลี ทะนาไธสง รอง ผอ.รพ.เสิงสาง และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ฯ
          จากนั้น คณะผู้บริหาร อบจ.นม. เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของและแอลกอฮอล์เจลให้กับผู้รับการตรวจ Antigen Test Kit, เจ้าหน้าที่บุคลากรการแพทย์ โดยมี นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง และผู้นำท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลเสิงสาง