วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ รพ.วังน้ำเขียว นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของและแอลกอฮอล์เจลให้กับผู้รับการฉีดวัคซีน เจ้าหน้าที่บุคลากรการแพทย์ โดยมี นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.วังน้ำเขียว, นายยงยุทธ ศิริชัยคีรีโกศล นายกเทศมนตรีตำบลศาลเจ้าพ่อ, นายพลวัฒน์ ขอดทอง รองนายก อบต.ไทยสามัคคี, นายสมบูรณ์ จิตต์พิมาย สสอ.วังน้ำเขียว และพญ.จิรนิษฐ์ พึ่งสำโรง ผอ.รพ.วังน้ำเขียว ร่วมให้กำลังใจผู้รับการฉีดวัคซีน

จากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช และให้กำลังใจผู้รับการฉีดวัคซีน และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ. เขต 1 อำเภอเมือง, นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ. เขต 2 อำเภอเมือง, นายองอาจ พฤกษ์พนาเวศ ส.อบจ.เขต 3 อำเภอเมือง, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข และนายสันติ ทวยมีฤทธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.นครราชสีมา