วันที่ 2 กันยายน 2564 นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ. ลงพื้นมอบที่อยู่อาศัย 9 จุด ใน อ.ปักธงชัย ตามโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ พร้อมด้วย นายพรเทพ ศิริโรจนกุล สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอปักธงชัย, หัวหน้าศูนย์ประสานงานประจำอำเภอปักธงชัย , เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม, เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ทั้งนี้ยังได้ จัดเตรียม ชุด PPE , แอลกอฮอล์ และ อาหารแห้ง มอบให้ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (community Isolation) ของเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย ที่คัดแยกผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียว ซึ่งอาการไม่รุนแรง ให้กักตัวแยกออกมาจากคนในครอบครัว ระหว่างรอการนำส่งโรงพยาบาล เป็นการช่วยลดอัตราการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของคนในครอบครัวและชุมชน เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ โควิด -19 ในครั้งนี้ด้วย