วันที่ 5 กันยายน 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน และเป็นกำลังใจมอบถุงน้ำใจ แก่ผู้กักตัวจากโควิด-19 โดยมี นายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.เขต 9 จ.นครราชสีมา, นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก, พ.ต.อ.ธนภัทร เพชรอรุณ ผกก.สภ.หนองบุญมาก, นางสาวอิสรีย์ สมตน ปลัดอำเภอฯ, นายวิเชียร แป้นปลัด ผู้ช่วยสาธารณสุข อ.หนองบุญมาก ทั้ง 8 จุด อ.หนองบุญมาก ได้แก่
       #จุดที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดยมีนายขุนแผน รุ่งไธสง กำนันตำบลบ้านใหม่ เป็นผู้รับมอบ
       #จุดที่ 2 บ้านเลขที่ 15 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ โดยมีนายชรินทร์ เนตร์พะเนา เป็นผู้รับมอบ
       #จุดที่ 3 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ต.สารภี โดยมีนายเอนก ค่อมกระโทก นายก อบต.สารภี เป็นผู้รับมอบ
       #จุดที่ 4 บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ต.สารภี โดยมีนายอรรถพล ชิดโคกสูง เป็นผู้รับมอบ
       #จุดที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า โดยมีนายจรูญ นอกกระโทก นายก อบต. ลุงเขว้า เป็นผู้รับมอบ
       #จุดที่ 6 บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ต.ลุงเขว้า โดยมีนายสวาท เพ็ชรในเมือง เป็นผู้รับมอบ
       #จุดที่ 7 เทศบาลตำบลแหลมทอง โดยมีดาบตำรวจพิสัยสิทธิ์ บุ้งกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลแหลมทอง เป็นผู้รับมอบ
       #จุดที่ 8 บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 8 ต.แหลมทอง โดยมีนางพนอ สิงห์สุข เป็นผู้รับมอบ