วันที่ 12 กันยายน 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ลุยน้ำ มอบถุงยังชีพ ช่วยพี่น้องชาวด่านขุนทดอย่างเร่งด่วน โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 150 ชุด ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย 3 หมู่บ้าน กว่า 100 หลังคาเรือน
         นอกจากนี้ อบจ.นครราชสีมา ยังได้จัดรถสุขาเคลื่อนที่มาให้บริการ นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ส.ส. เขต 13 จ.นม, นายชยานนท์ สุวรรณทรัพย์ ปลัดอำเภอ, นายเจษฏา พิทยาภรณ์ ส.อบจ. เขต 1 อำเภอด่านขุนทด, นายธวัฒน์ ศิริปริญญานันต์ ส.อบจ. เขต 2 อำเภอด่านขุนทด, นายสุพจน์ กึ่งกลางดอน นายกอบต.หนองบัวละคร ที่ บ.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด ร่วมลงพื้นที่ และยังได้รับความร่วมมือจาก ทหาร เจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่นทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน