วันที่ 13 กันยายน 2564 ที่ ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกอบจ.นครราชสีมา เดินทางไปตรวจดูการปฎิบัติงานขุดเจาะบ่อบาดาลของสำนักช่าง อบจ.นม. เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมด้วย นายอภิชา เลิศพชรกลม ส.ส.นครราชสีมา เขต9 , นาย จรูญ นอกกระโทก นายก อบต.ลุงเขว้า, นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อำเภอหนองบุญมาก, พ.ต.อ.ธนภัทร เพชรอรุณ ผกก.สภ.หนองบุญมาก, นายกิตติ เอ้กระโทก สสอ.หนองบุญมาก และผู้นำท้องถิ่น