วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย  นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี  พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง , นายสถาพร โชติกลาง สจ.อำเภอโนนสูง เขต 1 , นายสมพร จินตนามณีรัตน์ สจ.อำเภอโนนสูง เขต 2 , นพ.อนุพงศ์ ชาวคอนไชย ผอ.รพ.โนนสูง , พ.ต.อ.รัตนพล ธูปแก้ว ผกก.สภ.โนนสูง และ นางสุภาลักษณ์ พรหมลา หัวหน้าศูนย์ประสานงานฯอำเภอโนนสูง ร่วมให้การต้อนรับและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 จำนวนกว่า 700 คน โดยนายกหน่อยได้พบปะกับพี่น้องประชาชนที่มาฉีดวัคซีนและได้มอบเสปย์แอลกอฮอล์ฉีดพ่นให้กับโรงพยาบาลโนนสูง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
         เวลา 11.00 น.  นายกหน่อย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง เพื่อมอบถุงน้ำใจ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จำนวน 37 ราย โดยมี  นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายก อบต.ลำคอหงษ์ พร้อมคณะได้ให้ข้อมูลสถานการณ์การและการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค แนวทางการพัฒนาพื้นที่ ที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนประสานความร่วมมือในการทำงาน และเป็นตัวแทนรับมอบถุงน้ำใจ
         เวลา 12.00 น. เดินทางไปยังหอประชุมอำเภอพิมาย เพื่อพบปะและประสานความร่วมมือแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อำเภอพิมาย โดยมี  นายอำนวย ปองนาน นายอำเภอพิมาย ,ดร.คมกริช ฤทธิ์บุรี สาธารณสุขอำเภอพิมาย , นายแพทย์สมบัติ วัฒนะ ผอ.รพ.พิมาย , นายสมบูรณ์ นิยมไร่ สจ.อำเภอพิมาย เขต 1 , นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร สจ.อำเภอพิมาย เขต 2 ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมหารือเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยการเดินทางไปครั้งนี้ นายกหน่อย ได้ร่วมลงนามสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธินายอำเภออำนวย ปองนาน อีกด้วย
         เวลา 13.00 น.  นายกหน่อย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย เพื่อมอบถุงน้ำใจ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จำนวน 33 ราย โดยมี  นายอาทิตย์ สนิทบุญ นายก อบต.ชีวาน พร้อมคณะผู้บริหาร นายอิด เสริมนอก กำนันตำบลชีวาน ได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ ที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนประสานความร่วมมือในการทำงาน พร้อมทั้งเป็นตัวแทนรับมอบถุงน้ำใจ เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป