วันที่ 16 กันยานยน 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ได้เยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของและแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้ผู้รับการฉีดวัคซีน และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นางฉวีวรรณ จันณรงค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ,หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นม. และเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุข อบจ.นม ร่วมให้กำลังใจผู้รับการฉีดวัคซีน