วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของและแอลกอฮอล์สเปรย์ ให้แก่ ผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน บุคลากรทางการแพทย์ พร้อม นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข ส.อบจ. อำเภอลำทะเมนชัย, นายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอลำทะเมนชัย, นางสาวสิริมล กะชิรัมย์ ปลัดอำเภอ, นาย ชยกฤต ยินดีสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลหนองบัววง, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข, นายธนบดี โจทย์กิ่ง สสอ.ลำทะเมนชัย, นพ.สุรชัย จิตต์ดำรงค์ ผอ.รพ.ลำทะเมนชัย