13401 - ราคากลางงานไฟฟ้า ถนนทางขึ้นตำหนักทิพย์พิมาน