วันที่ 18 กันยายน 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน และเป็นกำลังใจ โดยได้มอบถุงน้ำใจให้กับผู้กักตัวจากโควิด-19 โดยมี นายพรชัย อำนวยทรัพย์ ส.ส.เขต 10 จ.นครราชสีมา, นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง, นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง ทั้ง 8 จุด ของอำเภอเสิงสาง ได้แก่
#จุดที่1 เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ โดยมี นายบำรุง อยู่เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายอรดี ยศพิมพ์ กำนัน ต.โนนสมบูรณ์ และนายสุรชาติ กรองจันทร์ ผอ.รพ.สต.โคกน้อย และให้กำลังใจประชาชนที่ครบกำหนดการกักตัว
#จุดที่2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยมี นายทินกร อาจหาญ นายก อบต.โนนสมบูรณ์ เป็นผู้รับมอบ และผู้นำท้องถิ่น
#จุดที่3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฏร์ โดยมี นายประกิจ นามอนุ นายก อบต. บ้านราษฎร์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายสัมฤทธิ์ แสงอรุณ กำนัน ต.บ้านราษฎร์ และผู้นำท้องถิ่น
#จุดที่4 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน โดยมี นายชลดิลก นินทราช นายก อบต.สระตะเคียน เป็นผู้รับมอบ พร้อมผู้นำท้องถิ่น
#จุดที่5 องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง โดยมี นายสมพงษ์ คูประทุมศิริ นายก อบต.เสิงสาง เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายนพพล ทุ่งไผ่แหลม กำนัน ต.เสิงสาง
#จุดที่6 องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ โดยมี นายอำนาจ สมน้อย นายก อบต. สุขไพบูลย์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนายชนกฤดิ สีบทวิรากรกุล กำนัน ต.สุขไพบูลย์ และผู้นำท้องถิ่น
#จุดที่7 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ โดยมี นายวิวัฒน์ ไล่กระโทก นายก อบต.กุดโบสถ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อม น.ส.วิไล แคเขว้า ปลัด อบต.กุดโบสถ์