วันที่ 22 กันยายน 2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มาเป็นกำลังใจให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนของ อบจ.นม. , เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ บุคลากรทางการแพทย์ ทุกท่าน ที่ จุดฉีดวัคซีน รพ.โนนไทย เพื่อเป็นการเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ฉีดวัคซีนยังไม่ครบตามจำนวน ดังนั้นแม้จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว แต่ยังคงต้องรักษาการ์ดไม่ให้ตกด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งมอบถุงน้ำใจ อบจ.นม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้กักตัวจากโควิด-19 โดยมี นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.อำเภอโนนไทย, ดร.ฐณเดช จุฑาจินดากุล นายกเทศมนตรีตำบลโคกสวาย, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข, นพ.สมเกียรติ สอดโคกสูง ผอ.รพ.โนนไทย ร่วมต้อนรับ

จากนั้นได้เดินทางต่อไปลงพื้นที่เยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนของ อบจ.นม. กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้อง อ.พิมาย โดยมี นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.เขต 1 อ.พิมาย, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.เขต 2 อ.พิมาย, นายเศรษฐี แพรกนัทที ปลัดอำเภอฯ , นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข, ดร.คมกริช ฤทธิ์บุรี สสอ.พิมาย, นพ.พีรวัฒน์ ลิ้มมหาคุณ รอง ผอ.รพ.พิมาย และนางอรรัตน์ พิมพ์ปรุ กำนัน ต.กระเบื้องใหญ่