2 - บก.01-ถนนคอนกรีต-บ้านหนองจาน-ม.4-ต.หนองหว้า-ม.1-อ