วันที่ 24 กันยายน 2564 ที่ อ.หนองบุญมาก  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ อ.หนองบุญมาก ได้ร่วมกันนำพันธุ์ปลา และ พันธุ์สัตว์น้ำ ไปปล่อยลงสู่พื้นที่จุดการเรียนรู้ อ.หนองบุญมาก ตามโครงการ “1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหวังฟื้นฟูภาคการเกษตร ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวเกษตรกร เพื่อให้กลับมาเป็นปกติได้ในเร็ววัน