วันที่ 28 กันยายน 2564  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้องชาว อ.โนนไทย ที่ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์น้ำหลาก จนส่งผลให้ปริมาณน้ำล้นอ่างลำเชียงไกลตอนล่าง ซึ่งบางพื้นที่ถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้ ต้องใช้รถยกสูงและเรือเท่านั้น โดยมี นายมนัส ศรีบงกช ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ฯพณฯอนุทิน ชาญวีรกูล, นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกอบจ.นม., นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.อำเภอโนนไทย ร่วมด้วยทั้ง 5 จุด ได้แก่
#จุดที่1 บ.ไพล ต.กำปัง อ.โนนไทย
ได้พบปะให้กำลังใจพี่น้องที่ประสบอุทกภัย
#จุดที่2 บ.อ้อ ต.กำปัง อ.โนนไทย
ได้เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบข้าวกล่องให้แก่พี่น้อง
#จุดที่3 บ.อ้อเหนือ ต.กำปัง อ.โนนไทย
ได้พบปะให้กำลังใจ และมอบข้าวกล่อง พร้อมนายมีชัย จงสันเทียะ นายก อบต.กำปัง
#จุดที่4 บ.ลำเชียงไกร ต.โคกสูง อ.เมือง
ได้พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน พร้อมนายแหลมทอง วัฒนา นายกเทศบาลตำบลโคกสูง
#จุดที่5 ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.โคกสูง อ.เมือง ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมนายเกษม พงษ์เกาะ กำนัน ต.โคกสูง