วันที่ 29 กันยายน 2564  นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ลงพื้นที่ให้กำลังใจพี่น้อง ต. กำปัง อ.โนนไทย ที่ประสบอุทกภัย ทั้ง 16 หมู่บ้าน บางพื้นที่ถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรด้วยรถได้ ต้องใช้รถสูงและเรือเท่านั้น
ทั้งนี้ทาง อบจ. ได้ดำเนินการจัดทำอาหาร “ครัวน้ำใจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา” สำหรับแจกจ่ายประชาชน ประกอบด้วย ผัดหมี่ ข้าวไข่เจียว ข้าวกะเพราหมู และน้ำดื่ม รถครัวน้ำใจ อบจ.นม. จอดปรุงอาหารอยู่บริเวณถนนหลัก สายหนองกระสัง-กำปัง โดยมีนายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกอบจ.นม., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษาฯ อบจ.นม., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัดอบจ.นม., นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัด อบจ.นม., นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักการช่าง, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผอ.กองสาธารณสุข ที่ ต.กำปัง อ.โนนไทย
🙏ขอขอบคุณนางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่น จ.นม. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้นำท้องถิ่นทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน