“ดร.ยลดา”นำคณะผู้บริหาร อบจ.ต้อนรับและรับมอบนโยบายด้านสาธารณสุข ในโอกาสที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว สาธารณสุข เดินทางมาเป็นประธานเปิดอาคารฉายรังสีเร่งอนุภาค รพ.มหาราชนครราชสีมา
     วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ อาคารฉายรังสีเร่งอนุภาค รพ.มหาราชนครราชสีมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอาคารฉายรังสีเร่งอนุภาค ของรพ.มหาราชนครราชสีมา
     โดยมี นาย ชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวความเป็นมา นพ เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.นพ.มหาราชนครราชสีมา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ., นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ., นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ. รวมถึง คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ รพ.มหาราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ทั้งนี้ นายอนุทินฯ ได้มอบนโยบายด้านสาธารณสุขแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อนจะทำพิธีกดปุ่มเปิดผ้าแพรคลุมป้าย อย่างเป็นทางการ จากนั้นได้ เยี่ยมชมเครื่องฉายรังสีอุโมงค์หมุน และชมการสาธิตการปฏิบัติงานกับผู้ป่วย