วันที่ 1 ต.ค.2564 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ที่ เทศบาลตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำลำเชียงไกร โดย พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำ ให้แก่ส่วนราชการเพื่อนำไปปฏิบัติ ในเวลาต่อมาได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ และลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณก่อสร้างอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง